Πλήρης Υποστήριξη με Μελέτη,Επίβλεψη & Κατασκευή 
σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα(Ισχυρά)

 1. Ηλεκτρικοί Πίνακες
 2. Συστήματα Φωτισμού
 3. Συστήματα UPS
 4. HVAC

Επίβλεψη Κατασκευής

 1. Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 2. Έλεγχος κόστους
 3. Τήρηση προδιαγραφών
 4. Μετρήσεις ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα(Ασθενή)

 

 1. Δομημένη Καλωδίωση
 2. Πυρανίχνευση
 3. Συστήματα Ασφαλείας
 4. Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης

KNX-Κτιριακός Αυτοματισμός

 1. Shutter Control
 2. Smart Metering
 3. Lighting Control
 4. BMS

Τι είναι το ΚΝΧ; Πάτα εδώ