Πλήρης Υποστήριξη σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Ηλεκτρολογικά

  1. Ηλεκτρικοί Πίνακες.
  2. Συστήματα Φωτισμού.
  3. Συστήματα UPS.

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Υδραυλικά-HVAC.

  1. Λεβητοστάσια.
  2. Συστήματα Εξαερισμού.
  3. Συστήματα Θέρμανσης.

Δικτυακές Υποδομές-CCTV 
  1. Δομημένη Καλωδίωση(UTP , FTP , SFTP , SSTP, Cat 5e , 6). 
  2. Wi-Fi.
  3. LANs (Racks, Patch Panels).
  4. CCTV.