Έργα

Τράπεζα Πειραιώς

Αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού & φωτισμού ασφαλείας με φωτιστικά τύπου LED.
Εγκατάσταση νέου δικτύου & συστήματος UPS.
Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών πινάκων με νέους με δυνατότητα  Smart Metering.
Εγκατάσταση  συστήματος ΒMS.
Νέο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης cat6a.
Καλωδίωση συστημάτων ασφάλειας,πυρασφάλειας και CCTV.

Εθνική Τράπεζα

Καλωδίωση νέων συστημάτων προτεραιότητας.

Καλωδίωση συστημάτων ασφαλείας & CCTV.

Αναβαθμίσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων.

Αναβάθμιση Η/Μ υποδομών υποκαταστήματος τράπεζας.

Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας

Πίνακας UPS 

Γενικός Πίνακας Κλιματισμού

Εξοχική κατοικία 

Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών συστημάτων εξοχικής κατοικίας.

Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων.
Νέα εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.
Εγκατάσταση συστήματος CCTV.