Έργα

Τράπεζα Πειραιώς

Αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού & φωτισμού ασφαλείας με φωτιστικά τύπου LED.
Εγκατάσταση νέου δικτύου & συστήματος UPS.
Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών πινάκων με νέους με δυνατότητα  Smart Metering.
Εγκατάσταση  συστήματος ΒMS.
Νέο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης cat6a.
Καλωδίωση συστημάτων ασφάλειας,πυρασφάλειας και CCTV.

Εθνική Τράπεζα

Καλωδίωση νέων συστημάτων προτεραιότητας.

Καλωδίωση συστημάτων ασφαλείας & CCTV.

Αναβαθμίσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων.

Εξοχική κατοικία 

Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών συστημάτων εξοχικής κατοικίας.

Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων.
Νέα εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.
Εγκατάσταση συστήματος CCTV.