Μερικά από τα έργα μας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

10/2016

Προϋπολογισμός: 54000 Ευρώ

 • Αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED.

 • Αντικατάσταση φωτιστικών ασφαλείας.

 • Εγκατάσταση νέου δικτύου & συστήματος UPS.

 • Αντικατάσταση 11 παλαιών ηλεκτρικών πινάκων με νέους με δυνατότητα Smart Metering.

 • Εγκατάσταση συστήματος ΒMS.

 • Νέο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης cat6a 54 γραμμών.

 • Καλωδίωση συστημάτων ασφάλειας,πυρασφάλειας και CCTV.

 • Ηλεκτρική εγκατάσταση HVAC.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2/2019

Προϋπολογισμός: 5000 Ευρώ 

 • Καλωδίωση νέων συστημάτων προτεραιότητας.
 • Καλωδίωση συστημάτων ασφαλείας & CCTV.
 • Αναβαθμίσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5/2018

Προϋπολογισμός: 20000 Ευρώ

 • Αναβάθμιση καλωδιώσεων συστημάτων ασφάλειας, πυρασφάλειας και CCTV.
 • Αναβάθμιση συστήματος UPS.
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED.
 • Νέες γραμμές DATA.
 • Αντικατάσταση φωτιστικών ασφαλείας. 
 • Ηλεκτρική εγκατάσταση HVAC. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

05/2017

Προϋπολογισμός: 14000 Ευρώ


 • Αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED. 
 • Εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας. 
 • Εγκατάσταση νέου δικτύου & συστήματος UPS. 
 • Προμήθεια & τοποθέτηση 3 νέων ηλεκτρικών πινάκων.
 • Νέο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης cat6a & προμήθεια νέου Rack.     
 • Καλωδίωση συστημάτων ασφάλειας,πυρασφάλειας και CCTV. 


Μελέτη & Επίβλεψη Κατασκευής Η/Μ συστημάτων εξοχικής κατοικίας

02/2017

Προϋπολογισμός: 8000 Ευρώ

 • Μελέτη ισχυρών & ασθενών ρευμάτων.
 • Αντικατάσταση ηλ. πινάκων.
 • Νέο σύστημα συναγερμού
 • Δομημένη Καλωδίωση
 • Τοποθέτηση νέων κλιματιστικών.